Truong Sa islands

Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam "Việt Nam có đầy đủ các chứng cứ lịch sử có giá trị pháp lý để chứng minh và bảo vệ chủ quyền của mình đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa"
https://dangcongsan.vn/bien-dao-viet-nam/hoang-sa-va-truong-sa-la-cua-viet-nam-553850.html

Attractive destination at Truong Sa islands

What's good to eat?

Where to go?

Special location

Vlog exploring Vietnam

Tour Truong Sa islands